Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5883

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5883

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2020-11-24

KOG.5532.2.28.2020.TD Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie ul.Stołeczna 182
05-083 Zaborów
Szczegóły
2020-12-17

KOG.5532.3.14.2020.EZ Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF w Warszawie ul.gen. T. Bora - Komorowskiego 31
03 - 982 Warszawa
Szczegóły
2020-12-17

KOG.5532.3.15.2020.EZ Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim ul.Westfala 3
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
Szczegóły
2020-12-15

DOS.5532.3.6.2020.DW Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Makowie Mazowieckim ul.Kopernika 2
06-200 Maków Mazowiecki
Szczegóły
2020-11-12

KOG.5532.2.15.2020.GZ Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Filipa de Girarda ul.Jasna 11
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2020-11-27

DRA.5532.2.16.2020.KZ Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowcu ul.Kościelna 2
26-640 Makowiec
Szczegóły
2020-12-14

KOG.5532.3.10.202.GZ Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha ul.Koryncka 33
04-686 Warszawa
Szczegóły
2020-12-14

KOG.5532.3.9.2020.TD Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Szarych Szeregów ul.Sportowa 31
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Szczegóły
2020-11-30

DOS.5532.3.3.2020.AC Szkoła Podstawowa ul.Stary Szelków 38
06-220 Stary Szelków
Szczegóły
2020-12-03

DCI.5532.22.2020.JK Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa ul.Marii Konopnickiej 9
06-100 Pułtusk
Szczegóły
do góry