Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-12-02

DRA.5533.166.2015.TT Zespół Szkół Nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze ul.Warszawska 28
26 - 400 Przysucha
Szczegóły
2015-11-12

DRA.5533.161.IG Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach ul.Tadeusza Kościuszki 1
26 - 900 Kozienice
Szczegóły
2015-11-18

DRA.5533.162.2015.KZ Publiczne Gimnazjum Nr 11 im. Bolesława Prusa w Radomiu ul.Kujawska 19
26-600 Radom
Szczegóły
2015-12-09

DRA.5533.176.2015.TT Niepubliczne Technikum w Grójcu ul.Józefa Piłsudskiego 59 A
05-600 Grójec
Szczegóły
2015-11-27

DRA.5533.167.2015.RO Bursa Szkolna nr 1 w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 5
26-600 Radom
Szczegóły
2015-12-09

ZSE.5532.23.2015.AD Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Pruszkowie ul.Wapienna 2
05 - 800 Pruszków
Szczegóły
2015-12-17

ZSE.5533.164.2015.AM Przedszkole nr 3 w Otwocku ul.Jodłowa 14
05-400 Otwock
Szczegóły
2015-11-20

DRA.5533.163.2015.RO Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu ul.Jaracza 8
26 - 600 Radom
Szczegóły
2015-11-30

DRA.5533.164.2015.AK Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach ul.Nowy Świat 24
26 - 900 Kozienice
Szczegóły
2015-12-08

DRA.5532.175.2015 Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu ul.Wośnicka 125C
26 - 600 Radom
Szczegóły
do góry