Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-12-15

DRA.5532.178.2015.AB Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu ul.Okrężna 1a
05-600 Grójec
Szczegóły
2015-12-11

DOS.5533.49.2015.DB Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach ul.3 Maja 3
07-415 Olszewo-Borki
Szczegóły
2015-12-15

DRA.5532.180.2015.JJ Publiczna Szkoła Podstawowa w Ursynowie ul.Ursynów 38a
26-903 Głowaczów
Szczegóły
2015-12-03

DRA.5532.172.2015.MK Niepubliczne Przedszkole "Moje Przedszkole" w Radomiu ul.Osiedlowa 9
26 - 600 Radom
Szczegóły
2015-12-18

ZSE.5532.26.2015.JK Przedszkole nr 190 w Warszawie ul.Racławicka 30A
02-601 Warszawa
Szczegóły
2015-11-27

DRA.5532.169.2015.MK IX Liceum Ogólnokształcące w Radomiu ul.Staromiejska 11
26 - 600 Radom
Szczegóły
2015-11-13

DRA.5533.157.2015.MBr Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ul.Czarnoleska 10
26 - 600 Radom
Szczegóły
2015-12-09

DRA.5532.170.2015.KS Przedszkole Niepubliczne "Piotrówkowe Skarby" w Radomiu ul.Piotrówka 9
26-600 Radom
Szczegóły
2015-12-16

DCI.5533.142.2015.DC Przedszkole Samorządowe nr 2 w Żurominie ul.Licealna 1
09-300 Żuromin
Szczegóły
2015-11-17

DOS.5533.47.2015.TJ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim ul.Sportowa 9
06-200 Maków Mazowiecki
Szczegóły
do góry