Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-27

ZSE.5532.19.2015.MS Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów w Warszawie ul.Barska 4
02-315 Warszawa
Szczegóły
2015-12-08

DSI.5532.108.2015.JK Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli ul.Zwola 45
08-420 Miastków
Szczegóły
2015-11-20

DRA.5533.165.2015.JJ Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu ul.Gagarina 19
26 - 600 Radom
Szczegóły
2015-12-11

ZSE.5533.170.2015.JS Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Warszawie ul.Karolkowa 56
01-193 Warszawa
Szczegóły
2015-12-08

DCI.5533.127.2015.LW Szkoła Podstawowa im. Sz. Dobosza w Sońsku ul.Szkolna 4
06-430 Sońsk
Szczegóły
2015-11-10

DRA.5533.155.2015.AD Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wł. Syrokomli w Radomiu ul.Kielecka 2/6
26-600 Radom
Szczegóły
2015-12-09

DCI.5533.141.2015.AM Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Stupsku ul.H. Sienkiewicza 11
06-561 Stupsk
Szczegóły
2015-12-15

DCI.5533.143.2015.DC Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie ul.Wyzwolenia 14
09-300 Żuromin
Szczegóły
2015-11-17

DOS.5533.48.2015.TJ Publiczne Gimnazjum nr 1 w Makowie Mazowieckim ul.Sportowa 9
06-200 Maków Mazowiecki
Szczegóły
2015-09-18

ZSE.5533.2015.GW Przedszkole nr 50 w Warszawie ul.Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
Szczegóły
do góry