Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-12-08

DSI.5532.110.2015.CR Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym ul.Szkolna 8
08-420 Miastków Kościelny
Szczegóły
2015-11-06

DRA.5533.158.2015.RO Publicznej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Radomiu ul.Rapackiego 24
26 - 600 Radom
Szczegóły
2015-11-25

DCI.5533.131.2015.LW Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie ul.Łaszewo 36
09-135 Łaszewo
Szczegóły
2015-11-03

ZSE.5533.140.2015.AS Kanadyjskie Przedszkolu w Warszawie ul.Ignacego Krasickiego 53
00-638 Warszawa
Szczegóły
2015-12-03

DCI. 5533.139.2015.DC Społeczna Szkoła Podstawowa w Kałęczynie ul.Kałęczyn 11
06-440 Gąsocin
Szczegóły
2015-11-26

ZSE.5533.156.2015.JK Przedszkole nr 164 w Warszawie ul.J.Szanajcy 12
03-481 Warszawa
Szczegóły
2015-10-07

DRA.5533.146.2015.MO Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie ul.Kruszew 57B
05 - 632 Pniewy
Szczegóły
2015-11-27

DCI.5533.135.2015.EG Publiczne Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie Ośrodku ul.Ks. Michalaka 10 c
06-420 Gołymin - Ośrodek
Szczegóły
2015-12-11

ZSE.5533.166.2015.JK Przedszkole nr 150 w Warszawie ul.Prałatowska 12
03-510 Warszawa
Szczegóły
2015-12-12

DCI.5533.140.2015.AM Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Stupsku ul.H. Sienkiewicza 11
06-561 Stupsk
Szczegóły
do góry