Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-06-01

DOS.5533.23.2016.KI "Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Publi-cznych im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku " ul.Wyszkowska 50B
07-205 Rząśnik
Szczegóły
2016-06-07

DOS.5533.28.2016.CzP Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie ul.Szkolna 3
06-230 Różan
Szczegóły
2016-06-16

ZSE.5533.89.2016.BK Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul.Modlińska 1
05-135 Wieliszew
Szczegóły
2015-11-24
2015-11-25
KPU.5533.97.2015.BJ Zespół Szkół nr 32 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul.Ożarowska 71
01-416 Warszawa
Szczegóły
2016-06-28

DRA.5533.99.2016.RO Publiczna szkoła Podstawowa im. Ks. Kazimierza Kniedziałowskiego ul.- -
26-804 Stromiec
Szczegóły
2016-03-03

DRA.5533.167.2015.RO Bursa szkolna nr 1 w Radomiu ul.Kościuszki 5
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-12

DRA.5533.17.9.2016.MO Policealna Szkoła TEB Edukacja w Radomiu ul.Słowackiego 84
26-600 Radom
Szczegóły
2016-04-14

DRA.5533.79.2016.KS Publiczne Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Stromcu ul.Radomska 27
26-804 Stromiec
Szczegóły
2016-03-21

DRA.5533.62.2016.KS Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy ul.Barycz Nowa 1
26-700 Barycz Nowa
Szczegóły
2016-06-22

DCI.5533.62.2016.AM Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul.Okrzei 6
06-400 Ciechanów
Szczegóły
do góry