Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-01

DCI.5533.18.2016.JJ Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Krajkowie ul.Krajkowo 8
09-140 Krajkowo
Szczegóły
2016-03-10

DSI.5532.1.2.2016.AM Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koprenika w Sokołowie Podlaskim ul.Repkowska 3
08-300 Sokołów Podlaski
Szczegóły
2016-03-11

DSI.5532.1.3.2016.AM Publiczne Gimnazjum w Repkach ul.Osiedlowa 8
08-307 Repki
Szczegóły
2016-03-14

DCI.5532.1.10.2016.LW Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkoł nr 2 ul.Z. Morawskiej 29B
06-500 Mława
Szczegóły
2016-03-14

DCI.5532.4.1.2016.AJ Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu ul.Przedszkolna 7
06-456 Ojrzeń
Szczegóły
2016-03-10

DSI.5532.1.1.2016.AM Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim ul.Skłodowskie Curie 16
08-300 Sokołów Podlaski
Szczegóły
2016-03-07

KOG.5533.38.2016.EB Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach ul.Szkolna 4
05-530 Cendrowice
Szczegóły
2016-02-10

DRA.5533.2.2016 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Pałacyk" w Radomiu ul.Krychnowicka 1
26-607 Radom
Szczegóły
2016-01-30
2016-02-06
DOS. 5533.5.2016.KI Policealna Szkoła „AKADEMIA SUKCESU” w Ostrołęce ul.Kilińskiego 31
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-02-11

DRA.5532.3.2.2016 TOMRAD Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego ul.Mieszka I 22b
26-617 Radom
Szczegóły
do góry