Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-01-18

DRA.5533.5.2016.RO Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goździkowie ul.Główna 1A
26 - 434 Gielniów
Szczegóły
2016-01-12

DRA.5533.2.2016.MN Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Pałacyk" w Radomiu ul.Krychnowicka 1
26 - 600 Radom
Szczegóły
2016-02-11

ZSE.5535.25.2016.CM Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola ul.Myśliwiecka 9
00-459 Warszawa
Szczegóły
2016-03-15

ZSE.5533.31.2016.MB Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sochaczewie ul.Poprzeczna 9
96 - 500 Sochaczew
Szczegóły
2016-03-09

DCI.5532.1.8.2016.LW Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku ul.ks. Romualda Jaworskiego 25
09-100 Płońsk
Szczegóły
2016-03-03

ZSE.5533.26.2016.BK Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zielonce ul.Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
Szczegóły
2016-03-02

ZSE.5533.25.2016.BK Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce ul.Prosta 24
05-220 Zielonka
Szczegóły
2016-03-11

DSI.5533.7.2016.ED Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Garwolinie ul.Krótka 1
08-460 Garwolin
Szczegóły
2016-03-16

DCI.5532.1.3.2016.JJ Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie ul.Orylska 3
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2016-02-16

DSI.5535.5.2016.ED Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie ul.Długa 35
08-400 Gawolin
Szczegóły
do góry