Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-16

DCI.5532.1.6.2016 Gimnazjum w Kraszewie ul.Kraszewo 57 A
06-456 Kraszewo
Szczegóły
2016-03-14

DCI.5532.1.4.2016.DSzB Liceum Ogólnokształcące w Czerwińsku ul.Władysława Jagiełły 24
09-150 Czerwińska n/Wisłą
Szczegóły
2016-01-21

DRA.5533.2.2016 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Pałacyk" w Radomiu ul.Krychnowicka 1
26-607 Radom
Szczegóły
2016-02-19

DRA.5533.31.2016 Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu ul.Sadkowksa 19
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-15

DCI.5533.7.2016.AM Szkoła Podstawowa TWP w Ciechanowie ul.Kraszewskiego 8a
06 - 400 Ciechanów
Szczegóły
2015-12-08

DRA.5533.168.2015.MN Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu ul.25 Czerwca 66
26 - 600 Radom
Szczegóły
2016-03-07

KOG.5533.39.2016.EB Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Czachówku ul.Główna 56
05-530 Czachówek
Szczegóły
2016-03-07

KOG.5533.37.2016.EB Szkola Podstawowa w Czaplinku ul.Szkolna 5
05-530 Czaplinek
Szczegóły
2016-03-14

DCI.5532.1.3.2016.JJ Technikum nr 4 Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie ul.Kopernika 7
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2016-03-01

DCI.5533.18.2016.JJ Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krajkowie ul.Krajkowo 8
09-140 Krajkowo
Szczegóły
do góry