Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-30

DPŁ.5533.73.2015 Bursa Młodzieżowa im. św. Stanisława Kostki ul.Sikórz 83A
09-413 Brudzeń Duży
Szczegóły
2015-11-24

DRA.5532.159.2015 Liceum Ogólnokształcące w Iłży ul.Jakuba Starszego 6
27-100 Iłża
Szczegóły
2015-11-24
2015-11-26
ZES.5532.17.2015.BK Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce ul.Marecka 76
05-220 Zielonka
Szczegóły
2015-11-17

DRA.5532.151.2015 Niepublicznym Gimnazjum w Wilkowie ul.Wilków Drugi 82
05-620 Wilków Pierwszy
Szczegóły
2015-11-03

DRA.5533.154.2015.KZ Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku ul.Szkolna 3
26-650 Przytyk
Szczegóły
2015-11-03

DRA.5533.153.2015.RO Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu ul.Wschodnia 19
26 - 500 Szydłowiec
Szczegóły
2015-11-20

ZSE.5533.149.2015 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 "Kąt", ul.Zorzy 17
04 - 629 Warszawa
Szczegóły
2015-12-03

DCI.5533.138.2015.JW Gimnazjum Publicznym w Szydłowie ul.Szkolna 2
06 - 516 Szydłowo
Szczegóły
2015-11-17

DOS.5532.93.2015.AG Technikum w Zespole Szkół w Zabrodziu ul.Wł. St. Reymonta 47
07-230 Zabrodzie
Szczegóły
2015-11-05

DRA.5533.149.2015.AK Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczym w Borkowicach ul.Platynowa 1
26-422 Borkowice
Szczegóły
do góry