Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-04

DPŁ.5533.63.2015 Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze ul.Szkolna 6
09-440 Staroźreby
Szczegóły
2015-11-18

ZSE.5533.147.2015.JK Przedszkole nr 23 w Warszawie ul.Czerniakowska 128
00-454 Warszawa
Szczegóły
2015-12-02

ZSE.5533.154.2015.JK Przedszkole nr 4 w Warszawie ul.Elektoralna 15/17
00-137 Warszawa
Szczegóły
2015-12-04

DCI.5532.79.2015.DSB Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie ul.Jagiellońska 21
06-520 Dzierzgowo
Szczegóły
2015-11-17

DRA.5532.148.2015 Liceum Ogólnokształcącym w Mogielnicy ul.Nowomiejska 1
05-640 Mogielnica
Szczegóły
2015-11-03

DRA.5532.152.2015 Przedszkole Niepubliczne Kraina Radości w Radomiu ul.Sobótki 5
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-06

DSI.5533.83.2015.IB Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym w Kotuniu ul.ul. Szkolna 2
08-130 Kotuń
Szczegóły
2015-10-28

DOS.5533.41.2015.AC Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem ul.Bogate 11
06-300 Przasnysz
Szczegóły
2015-11-09

DSI.5533.84.2015.IB Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Zespole Szkół Nr 2 w Siedlcach ul.gen. Orlicz-Dreszera 3
08-110 Siedlce
Szczegóły
2015-10-15
2015-10-26
DSI.5741.4.2015.GS Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach ul.B. Prusa 44
08-110 Siedlce
Szczegóły
do góry