Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6792

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6792

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-01-29

DPŁ.5533.7.2016.MB Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego ul.Mochowo Parcele 31
09-214 Mochowo
Szczegóły
2016-03-25

DPŁ.5532.1.7.2016.MM Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku ul.Nowowiejskiego 4
09-400 Płock
Szczegóły
2016-04-01

KOG.5532.3.25.2016.TD Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej ul.Okrężna 80
02-933 Warszawa
Szczegóły
2016-04-22

DPŁ.5532.4.6.2016.AO Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi ul.J. Kochanowskiego 17
09-460 Mała Wieś
Szczegóły
2016-04-22

DPŁ.5532.4.7.2016.AO Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie ul.Szkolna 2
09-470 Nowe Miszewo
Szczegóły
2016-04-29

KOG.5532.3.52.2016.EW Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym ul.Szkolna 11
05-077 Zakręt
Szczegóły
2016-03-22

KOG.5532.2.30.2016.EW Gimnazjum nr 117 w Zespole Szkół nr 2 ul.Gubinowska 28/30
02-956 Warszawa
Szczegóły
2016-03-15

KOG.5532.2.31.2016.EW Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym ul.Szkolna 11
05-077 Zakręt
Szczegóły
2016-03-23

KOG.5532.2.32.2016.EW Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Starzyńskiego ul.Smocza 19
01-051 Warszawa
Szczegóły
2016-04-19

KOG.5532.3.51.2016.EW Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Rzeczpospolotej Norwidowskiej ul.Kmiecińskiego 3
05-282 Strachówka
Szczegóły
do góry