Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-10-16

KOG.5533.116.2015.AM Zespół Szkół Publicznych nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie ul.Kacperska 6B
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2015-09-16

DRA.5533.138.2015.MK Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół w Goździe ul.Starowiejska 130
26 - 634 Gózd
Szczegóły
2015-10-23

DOS.5533.40.2015.IM Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie ul.11 Listopada 62
07-200 Wyszków
Szczegóły
2015-11-24

DRA.5532.161.2015 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lipsku ul.Zwoleńska 12
27-300 Lipsko
Szczegóły
2015-11-17

DRA.5532.153.2015 Niepubliczne Gimnazjum "Siódemka" w Białobrzegach ul.Targowicka 3
26-800 Białobrzegi
Szczegóły
2015-11-27

ZSE.5532.16.2015.JK Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Warszawie ul.Kawęczyńska 49
00- 229 Warszawa
Szczegóły
2015-11-25

ZSE.5533.159.2015.JK Dom Wczasów Dziecięcych w Serocku ul.Wyzwolenia 31
05-140 Serock
Szczegóły
2015-10-22

DPŁ.5533.59.2015 Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie ul.Włocławska 14
09-505 Nowy Duninów
Szczegóły
2015-11-03

DPŁ.5533.65.2015 Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie ul.Włocławska 14
09-505 Nowy Duninów
Szczegóły
2015-12-02

DCI.5532.78.2015.SzJ Technikum w Zespole Szkół w Raciążu ul.Kilińskiego 64
09-140 Raciąż
Szczegóły
do góry