Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-23

KOG.5533.124.2015.PL Szkoła Podstawowa nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piasecznie ul.Szkolna 14
05-500 Piaseczno
Szczegóły
2015-11-10

DOS.5533.45.2015.KI Przedszkole Publiczne w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku ul.Jana Pawła II 50
07-306 Brok
Szczegóły
2015-11-23

KOG.5533.123.2015.PL Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie ul.Lipowa 3
05-860 Płochocin
Szczegóły
2015-11-10

DOS.5533.44.2015.DB Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku ul.Jana Pawła II 50
07-306 Brok
Szczegóły
2015-10-28

DOS.5533.42.2015.AG Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Starym Bosewie ul.Rozwojowa 19
07-210 Długosiodło
Szczegóły
2015-11-19

DSI.5532.107.2015.PB Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze ul.Plac Myśliwski 1
08-470 Wilga
Szczegóły
2015-11-12

DRA.5532.138.2015 Przedszkole Niepubliczne BAJKA w Radomiu ul.Podmiejska 50/1
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-30

DPŁ.5533.62.2015.AO Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku ul.Kossobudzkiego 7
09-400 Płock
Szczegóły
2015-11-12

DRA.5532.139.2015.MK Przedszkole Niepublicznym PUCHATEK w Radomiu ul.Swiętokrzyska 32
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-10

DRA.5532.144.2015 Technikum TEB Edukacja w Radomiu ul.Słowackiego 84
26-600 Radom
Szczegóły
do góry