Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6460

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6460

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-11

DRA.5532.3.2.2016 TOMRAD Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego ul.Mieszka I 22b
26-617 Radom
Szczegóły
2016-02-23

DRA.5532.3.7.2016 Niepibliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego CONSUS- nauka języków Obcych w Radomiu ul.Żeromskiego 75
26-600 RADOM
Szczegóły
2016-02-25

DCI.5533.12.2016.DC Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie ul.Nowe Radzikowo 36
09-150 Nowe Radzikowo
Szczegóły
2016-02-18

ZSE.5535.28.2016.IW Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie ul.Przedwiośnie 1
04-748 Warszawa
Szczegóły
2016-03-04

DCI.5532.1.9.2016.SzJ Publiczne Gimnazjum w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu ul.Kilińskiego 62 B
09-140 Raciąż
Szczegóły
2016-02-03

ZSE.5533.23.2016.MW Zespół Wychowania przedszkolnego Owieczka.Asia w Warszawie ul.Nowoursynowska 70C
02-797 Warszawa
Szczegóły
2016-02-26

ZSE.5751.2.2016.EG Gimnazjum Specjalne nr 150 w Warszawie ul.Różana 22/24
02-569 Warszawa
Szczegóły
2016-02-25

ZSE.5535.41.2016.AD Samorządowe Przedszkole nr 1 w Brinowie ul.Lilpopa 4
05-840 Brwinów
Szczegóły
2016-03-01

ZSE.5533.28.2016.JK Przedszkole nr 248 w Warszawie ul.Dickensa 5A
02-107 Warszawa
Szczegóły
2016-02-12

DRA.5532.3.3.2016 Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu Zakładu Kształcenia zawodowego w Kielcach ul.Perzyny 86
26-700 zwoleń
Szczegóły
do góry