Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-04

DRA.5532.131.2015.AK Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą ul.Łoteckiego 24
27-320 Solec nad Wisłą
Szczegóły
2015-11-18

DRA.5532.135.2015 II Liceum Ogólnokształcącym w Warce ul.Obwodowa 2
05-660 Warka
Szczegóły
2015-11-17

DCI.5533.130.2015.GG Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem ul.Obryte 114
07-215 Obryte
Szczegóły
2015-10-19

ZSE.5533.136.2015.CM Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana ul.Nobla 18/26
03-930 Warszawa
Szczegóły
2015-11-06

DRA.5532.137.2015 Niepubliczne Gimnazjum w Radomiu ul.Warszawska 3
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-20

DSI.552.44.2015.ED Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte ul.Kościuszki 53
08-400 Garwolin
Szczegóły
2015-11-20

DSI.5532.103.2015.GS Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy ul.Gostchorzy 41
08-112 Wiśniew
Szczegóły
2015-11-10

DSI.5532.101.2015.AD II LO w Zespole Szół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego W Garwolinie ul.Kościuszki 53
08-400 Garwolin
Szczegóły
2015-11-09

ZSE.5533.142.2015.GW Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Ogród w Warszawie ul.Ostródzka 10
03-289 Warszawa
Szczegóły
2015-11-10

DRA.5532.145.2015 Publiczne Przedszkole w Jedlińsku ul.Marii Konopnickiej 2
26-660 Jedlińsk
Szczegóły
do góry