Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6758

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6758

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-04-21

DRA.5532.4.9.2016.MN Publiczne Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Kardynała Stefana wyszyńskiego w Radomiu ul.Biała 6
26-600 Radom
Szczegóły
2016-04-21

DOS.5532.4.20.2016.KI "Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce " ul.Sienkiewicza 15
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-04-21

DCI.5533.33.2016.GG Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku ul.Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
Szczegóły
2016-04-22

DCI.5532.4.13.2016.GG Szkoła Podstawowa w Królewie ul.Joniec 58
09-131 Joniec
Szczegóły
2016-04-26

DRA.5532.4.10.2016.IG Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych w Przysusze ul.Skowyry 41
26-400 Przysucha
Szczegóły
2016-04-26

ZSE.5535.61.2016.JK Przedszkole nr 7 ul.Młodych Wilcząt 7
05-540 Zalesie Górne
Szczegóły
2016-04-20

DSI.5532.4.10.2016.JP Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Strzale ul.Sokołowska 1
08-119 Chodów
Szczegóły
2016-04-20

DRA.5532.4.8.2016.MK Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach ul.Kowala Stępocina 6
26-624 Kowala Stępocina
Szczegóły
2016-04-12

Dsi.5532.4.9.2016.JP Szkoła Podstawowanr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie ul.1 maja 47
07-130 Łochów
Szczegóły
2016-02-09

DRA.5533.24.2016.RO Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu ul.Generała Józefa Sowińskiego 1
26-609 Radom
Szczegóły
do góry