Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-10-22

DRA.5533.152.2015.IG Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.CH. Andersena w Radomiu ul.Batalionów Chłopskich 16
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-02

DRA.5533.143.2015.AK.MS Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa ul.Kolonia Ossa 40
26 - 425 Odrzywół
Szczegóły
2015-11-15

DCI.5533.118.2015.EP Szkoła Podstawowa Nr 7 imienia Zuzanny Morawskiej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie ul.Juliusz Konstantego Ordona 14
06-500 Mława
Szczegóły
2015-11-12

DCI.5533.126.2015.LW Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku ul.Szkolna 4
06-430 Sońsk
Szczegóły
2015-10-28
2015-10-29
ZSE.5533.141.2015.RK Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie ul.Staszica 47
96-500 Sochaczew
Szczegóły
2015-11-16

DRA.5532.150.2015 Gminne Przedszkole Publiczne w Łączanach ul.Łączany 61 a
26-680 Wierzbica
Szczegóły
2015-11-19

DSI.5535.38.2015.JK Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach ul.Wiśniowa 5
08-110 Siedlce
Szczegóły
2015-10-05

DRA.5533.141.2015.MB Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach ul.Szkolna 15
26 - 510 Chlewiska
Szczegóły
2015-09-30

DRA.5533.139.2015.AB Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Radomiu ul.Krucza 2/10
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-03

DRA.5532.129.2015 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goździkowie ul.Główna 1a
26-434 Gielniów
Szczegóły
do góry