Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5771

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5771

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2020-10-21

KPZ.5532.1.6.2020.DW Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego ul.Przyrynek 9
00-219 Warszawa
Szczegóły
2020-11-06

DRA.5532.2.9.2020.GJS Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju w Radomiu ul.Malenicka 29
26-600 Radom
Szczegóły
2020-10-23

DOS.5532.1.14.2020.ACŁ Szkole Podstawowej w Piskach ul.Słowackiego 22
07-407 Czerwin
Szczegóły
2020-10-23

DOS.5532.1.15.2020.AZG Policealna Szkoła Akademia Sukcesu w Ostrołęce ul.Kilińskiego 31
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2020-10-28

KPZ.5532.1.11.2020.MD LXXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Narwiku ul.Gładka 16
02-172 Warszawa
Szczegóły
2020-10-29

KPZ.5532.1.12.2020.MD Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego ul.Dzieci Warszawy 42
02-495 Warszawa
Szczegóły
2020-10-30

KPZ.5532.1.10.2020.MD CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego ul.Solipska 17/19
02-482 Warszawa
Szczegóły
2020-10-28

KOG.5532.2.21.2020.TG Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK ul.I. Paderewskiego 45
04-450 Warszawa
Szczegóły
2020-10-29

DSI.5532.1.18.2020.MB Policealna Szkoła „Cosinus I” w Siedlcach ul.Sokołowska 47
08-110 Siedlce
Szczegóły
2020-10-23

KPZ.5532.1.18.2020.KP CII Liceum Ogólnokształcące z Oddzialami Integracyjnymi im. księdza Józefa Woźniaka ul.Bartnicza 2
03-358 Warszawa
Szczegóły
do góry