Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6037

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6037

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2022-03-18

DSI.5532.3.2.2022.MB Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach ul.Browarna 4
08-110 Siedlce
Szczegóły
2022-03-18

KPZ.5532.2.24.2022.MD Collegium - Policealna Szkoła Służb Medycznych w Warszawie ul.Al. Solidarności 74a
00-145 Warszawa
Szczegóły
2022-03-18

KPZ.5532.2.20.2022.MZ Niepubliczna Szkoła Policealna w Pruszkowie ul.Andrzeja 1
05-800 Pruszków
Szczegóły
2022-03-11

KPZ.5532.2.8.2022.BD Policealna Szkoła Higienistów Stomatologicznych ul.Karmelicka 9
00-155 Warszawa
Szczegóły
2022-03-15

KPZ.5532.2.10.2022.BD Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych w Warszawie ul.Karmelicka 9
00-155 Warszawa
Szczegóły
2022-03-14

KPZ.5532.2.9.2022.BD Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych w Warszawie ul.Karmelicka 9
00-155 Warszawa
Szczegóły
2022-03-16

DOS.5532.1.1.2022.IM Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Wyszkowie ul.Sowińskiego 77
07-200 Wyszków
Szczegóły
2022-03-09

DRA.5532.1.2.2022.GN Technikum im. ks. mjr. S. Domańskiego w Zespole Szkół Technicznych w Siennie ul.Szkolna 41
27-350 Sienno
Szczegóły
2022-03-11

DOS.5532.2.4.2022.TJ Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie ul.Piastowska 23 a
07-407 Czerwin
Szczegóły
2022-03-11

DSI.5532.2.2.2022.JG Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach ul.Cz. Dylewicza 10
08-110 Siedlce
Szczegóły
do góry